Vizyonumuz

      Günko, 41 yıllık deneyimini ileri teknoloji ile sürekli geliştirerek toplam kalite yönetimi prensiplerini benimser, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetlerinin sürekliliğini hedef edinmiştir.

Misyonumuz

      Günko olarak ana görevimiz, bilişim teknolojileri ürünlerini, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hızlı, yüksek kalitede, fonksiyonel ve rekabet gücü olan ürünler dizayn etmek, üretmek, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmaktır. 

Kalite Yönetiminin Sürekliliği

   Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir geliştirmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, sistemleri sürekli iyileştirmek, ürünlerimizde ve insan kaynaklarımızda gelişimin sürekliliğini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.

Doğal Çevre Duyarlılığı

    Günko olarak, biz çevreyi geleceğe bıraktığımız en büyük miras olarak görüyoruz.

   Günko, üretim standartlarımızı ve ürünlerimizin çevreye olan duyarlılığında yüksek hassasiyet gösterir, gerekirse kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlarında ötesinde sürekli gelişimi amaç edinmiştir.